Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017ΓΡΑΦΕΙ  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΤΙ ΠΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1) ΑΓΓΑΜΟΣ  ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000     450 ΕΥΡΩ
  >>>>>>>>>    >>>>>>>>>>>>> ΑΠΟ 5.000-7000 350 ΕΥΡΩ
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 7000-9000 250 ΕΥΡΩ
2)ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ >>>>> ΑΠΟ 0-7.500 675 ΕΥΡΩ
     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 7.500-10.500 525  ΕΥΡΩ
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 10.500-13.500 375 ΕΥΡΩ
3)ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΩΣ 8.750  787,50 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 8.750-12.250 612,50 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 12.250-15.750 437,50 ΕΥΡΩ
4) ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΕΩΣ 10.000 900 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 10.000 ΕΩΣ 14.000  700 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 14.000 ΕΩΣ 18.000 500 ΕΥΡΩ
5)ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΕΩΣ 11.250 1012,50 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 11.250-15.750 787,50 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 15.750-20.250 562,50 ΕΥΡΩ
6) ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΕΩΣ 12.500 1125 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>12.500  ΕΩΣ 17.500 875 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>17.500 ΕΩΣ 22.500  625 ΕΥΡΩ
7)ΠΕΝΤΕ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΕΩΣ 15.000 1350 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 15.000 ΕΩΣ 21.000 ΕΥΡΩ 1050 ΕΥΡΩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΑΠΟ 21.000 ΕΩΣ 27.000 ΕΥΡΩ 750 ΕΥΡΩ.

Α)ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 120.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 15.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ..

Β)ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 9.000 ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ.
Γ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΥΠΟΒΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΕΩΣ  31/10/2017

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΡΙΣΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ koinonikomerisma.gr, ΝΑ ΔΗΛΩΣΗ  ΑΡΙΘΜΟ  KIN ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,ΑΜΚΑ,EMAIL,ΙBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

ΦΕΚ  178 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4501 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος 1. Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.

2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος είναι τα ακόλουθα: α) Εισοδηματικά κριτήρια Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.

β) Περιουσιακά κριτήρια αα. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσί- ας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

ββ. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου

4. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώ- ρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού X μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.

γ. Περιουσιακά τεκμήρια: Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού με- ρίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: - εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, - δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 22 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 3869 3870 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 178/22.11.2017 - δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, - δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

δ) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και τις 31.10.2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

3. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

5. Η περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του ν. 3607/2007 (Α' 245) για σκοπούς υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε ομάδες πληθυσμού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,».

Άρθρο 2 Επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α' 226), 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012 (Β' 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017

Άρθρο 3 Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012 Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α' 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).»

Άρθρο 4 1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κα-τερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση. 2. Το επίδομα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου.
Τεύχος Α’ 178/22.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3871.

 Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εσωτερικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΛΟΥΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΝΔΡΑΚΗ.

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 15925/1000/792  6/7/2017
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 38208/7/7/2017
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 60/24/8/2017
ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ  ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 38820/6/7/2017
ΠΕΙΡΑΙΑ  ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 27723/7/7/2017
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΚΥΡΙΟ ΠΑΤΟΥΛΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2777/25/8/2017
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 171932/2660/24/8/2017
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3981/24/8/2017
ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 808/25/9/2017 ΚΑΙ ΣΤOΝ ΓΕΝΙΚO  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΠΟΡΩΝΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 404/10/10/2017
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΜΑΙΟ ΕΩΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟ.
ΣΤΟΥΣ 5  ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΝΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟ  1 ΑΠΟΡΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ,
ΣΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΟΑΕΔ  ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ   ΝΑ ΠΡΟΚΥΡΥΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 12 ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ 20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  8  ΜΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018.


ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ΚΥΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΛΑΝΔΡΑΚΗ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΒΗ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣH ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΤΟΥ   ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟΡΥΜΑΤΟΦΟΡΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΙΟΥ- ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2018.

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙ  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ  Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/8/2017 ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΕΠΙ 45 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΑΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 600 ΕΥΡΩ.ΦΕΚ 1226/2004/ΤΕΥΧΟΣ Β.

      

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                     ΠΡΟΣ …


Επώνυμο……………………………. …………………
 Όνομα……………………………… ……… 
Όνομα Πατέρα…
Ονομα Μητέρας…………
Επάγγελμα…………………………..                   Σας παρακαλώ να …………….................

Τόπος γέννησης…………………….. …………………………………………… 
Έτος γέννησης……………………… ……………………………………………
Τόποςκατοικίας……………………. …………………………………………… Τ.Κ…………………………………. …………………………………………… 
Αρ. Αστ. Ταυτότητας……………….. …………………………………………… 
Ημερ. Εκδ…………………………... …………………………………………… 
Εκδ. Αρχή………………………….. …………………………………………… 
Α.Φ.Μ. …………………………….. …………………………………………… 

ΘΕΜΑ:……………………………... ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………...……….. ................................................./.../20/                                            Ο/Η ΑΙΤΩΝ          
Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 250 ΑΝΑ 100ml.
ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 100 ΑΝΑ 100ml.

   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ   ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ    ΥΔΑΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ 2017.

ΑΚΤΗ
INTESTINAL ENTEROCOCCI
(CFU/100ML)
ESCHERICHIA  COLI (CFU/100ML)
Ψιλή Άμμος
3,00
2,00
Βασιλικά (Σαλαμίνας)
2,00
<1
Μπλε Λιμανάκι
<1
<1
Άγιος ΝικόλαοςΜπατσί
4,00
<1
Σελήνια
<1
<1
Κακιά Βίγλα
<1
<1
Ντουλάπι
<1
<1
Γυάλα
<1
<1
Δημητράνι
<1
<1
Κύριζα
<1
<1
Περάνι
<1
<1
Αίας Κλαμπ
1,00
<1
ΧαλιώτηΔΕΗ
2,00
<1
Περιστέρια
2,00
<1
Κολώνες
4,00
<1
Σατέρλι
<1
5,00
Κανάκια
12,00
<1
ΝΑΤΟ
6,00
<1
Ζέφυρος (Σαλαμίνας)
4,00
<1
Κατσούλι
23,00
14,00
Πλαζ Κατάστημα
5,00
<1
Άγιος Νικόλαος Ανατολικά
26,00
3,00
Άγιος Νικόλαος Δυτικά
8,00
5,00
Πλαζ Τουρκολίμανο
2,00
<1
Άγιος Γεώργιος (Σαλαμίνας)
19,00
1,00


Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣΤΙ ΙΣΧΥΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΕΩΣ ΤΟ 2021.


ΤΙ  ΙΣΧΥΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ  TΟ 2018.
1) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ.
2)ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ.
3)ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 50% ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
4) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
5)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
6)ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦTΩΧΕΙΑΣ.
7)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 1,5% ΠΟΥ ΙΣΧΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.


ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Ο ΕΠΑΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 70 ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 1000 ΕΥΡΩ Η ΜΕΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 170 ΕΥΡΩ.ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΤΕΒΕ-ΔΕΚΟ(ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΗΣΑΠ) ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ , ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ 700 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021 ΘΑ ΑΠΩΛΕΣΗ 70 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΤΟΙ 840 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ, 650 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 1.350 ΕΥΡΩ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΖΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 600 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟΝ 2.090, ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΜΕ 1.000 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΘΑ ΑΠΩΛΕΣΗ 170 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ HΤOI  ΕΤΗΣΙΩΣ  2.040, 650 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 1.350 ΕΥΡΩ,ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΖΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 700 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟΝ 3.390. ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 1.100 ΕΥΡΩ ΕΩΣ 1.400 ΘΑ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΩΣ 3.900 ΕΥΡΩ. 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου 1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.». 2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προ- κύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.». 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
 «γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
 δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».
 4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/ 2016 τροποποιείται ως εξής: «α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 993 994 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 74/19.05.2017 συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018.
 Από την 1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.».
2. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής: «7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.».
 3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.».
Άρθρο 3 Επίδομα Στέγασης 1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη    κατοικία    ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι,
β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού,
γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα,
 δ) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 3. Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) ευρώ κατ’ έτος.
Άρθρο 4 Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα» 1.α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επεκτείνει πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, υπό τον τίτλο «Βρεφονηπιακή Φροντίδα» (Πρόγραμμα).
β. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιδότηση της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκαταστάσεων και της προμήθειας εξοπλισμού νέων μονάδων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων από δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επι- χειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ-Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και ΚΟΙΝΣΕΠ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) συνολικής δυναμικότητας έως και σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) θέσεων. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζονται:
(α) Τα κριτήρια επιδότησης των υπαγομένων δομών και η επιλεξιμότητα αυτών.
 (β) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής και κρίσης των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων.
(γ) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταβολής της επιδότησης και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάμεσο φορέα.
 (δ) Οι διαδικασίες ελέγχου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότησης, καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και
(ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 2.α. Για τις δαπάνες του Προγράμματος, καθώς και για την επιδότηση της φιλοξενίας και φροντίδας στις μονάδες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, διατίθενται πιστώσεις ύψους έως και εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζονται:
(α) τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ωφελουμένων,
(β) το ακριβές ποσό επιδότησης ανά παιδί,
(γ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο φορέας απονομής της επιδότησης,
(δ) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄.
 Άρθρο 5 Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επεκτείνει διατροφικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα) στην υποχρεωτική Δημόσια εκπαίδευση.
 2. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107-110 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Τεύχος Α’ 74/19.05.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 995
3. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζεται η επιλογή των γεωγραφικών περιοχών εφαρμογής του προγράμματος με βάση τα ποσοστά ανεργίας, πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
6. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων (190.000.000) ευρώ κατ’ έτος. Άρθρο 6 Επίδομα παιδιού
1. Oι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), αυξάνονται έως και διακόσια εξήντα εκατομμύρια (260.000.000) ευρώ. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται:
(α) τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων,
 (β) τα κριτήρια διαμονής,
(γ) τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα,
(δ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος,
(ε) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων, (στ) το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 αύξησης των σχετικών πιστώσεων, καθώς και
(ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 Άρθρο 7 Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας 1. Με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς εργασίας, πλέον των συντρεχόντων προγραμμάτων απασχόλησης, τίθενται σε ισχύ προγράμματα εργασίας στοχευμένων ομάδων ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα οποία καταρτίζονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με κοινές αποφάσεις των Υπουργών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως συναρμόδιοι για κάθε πρόγραμμα, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
2. Τα ως άνω προγράμματα μπορούν να έχουν ως αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις:
 α) Προγράμματα εύρεσης εργασίας, συμβουλευτικής και καθοδήγησης.
β) Επέκταση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» με έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 γ) Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απαραίτητη πιστοποίηση των αποκτούμενων δεξιοτήτων.
 δ) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσανατολισμένα στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στοχεύοντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.). 3. Για τα παραπάνω προγράμματα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά πίστωσης συνολικού ύψους έως και διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (260.000.000) ευρώ κατ’ έτος.
Άρθρο 8 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διατίθεται συνολικό ποσό έως και τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) ευρώ κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄117), έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας.
 Άρθρο 9 Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη .
1. Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4411/2016 (Α΄142), του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς   και   των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθορίζεται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Η επιπλέον δαπάνη έως και διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) ευρώ, που προκύπτει για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρμογή του παρόντος, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 996 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 74/19.05.2017 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο και υποχρεούται να την αποδίδει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι ακριβείς εκπτώσεις στο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση των ηλεκτρονικών μητρώων, η διαδικασία απόδοσης της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 Άρθρο 10 Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότε- ρο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.
 Άρθρο 11 Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων .
α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) μετά την πα- ράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.»
. β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5.
Άρθρο 12 Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα) Εισόδημα Εισόδημα Φορολογικός από (ευρώ) έως (ευρώ) Συντελεστής 0 20.000 20% .
20.000,01 30.000 29% .
30.000,01 40.000 37% .
40.000,01 45% .
Άρθρο 13 Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Εισόδημα Εισόδημα Συντελεστής από (ευρώ) από (ευρώ) 0  30.000 0%.
 30.000,01 40.000 2,00%.
 40.000,01 65.000 5,00%.
 65.000,01 220.000 9,00% . 220.000 ΚΑΙ ΑΝΩ  10,00%.